150,000

Trái cây sấy

Chanh dây sấy dẻo

43,000

Trái cây sấy

Thanh long sấy dẻo

55,000

Trái cây sấy

Thơm sấy dẻo

86,000

Trái cây sấy

Thơm sấy dẻo

43,000

Trái cây sấy

Trà mãng cầu

120,000

Trái cây sấy

Xoài sấy dẻo

86,000

Trái cây sấy

Xoài sấy dẻo

43,000