Phân bón hữu cơ Dạng lỏng
AMINO HUMIC

Thể tích: 500ml

Liều dùng: 2cc/1 lít nước

Danh mục: