Phân bón hữu cơ Organic Niktro
CHITOSAN

Thể tích: 500ml

Liều dùng: 2cc/1 lít nước

Danh mục: