Phân bón hữu cơ Organic Techno
AMINO AXIT (AMINO ACID)

Thể tích: 500ml

Liều dùng: 1cc/1 lít nước

Danh mục: