Phân bón Vi lượng MK – Đồng xanh
NANO ĐỒNG

Thể tích: 500ml

Liều dùng:

  • Phòng bệnh: 1cc/1 lít
  • Điều trị bệnh: 2cc/1 lít, lặp lại 2 – 3 ngày.
Danh mục: