HuongNgocVien - Cách Mạng Nông Nghiệp xanh

“Chúng tôi tự hào thương hiệu Nông nghiệp tri thức, hiện thân cho khát vọng và sáng tạo của nông dân Việt Nam. Chúng tôi cam kết: mang tới sự tin tưởng và trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội.”

Tư vấn hỗ trợ: 0931.221.223

Ban Lãnh đạo

Trần Thị Thùy Hương

Giám đốc

Mr.SieuDo

CTHĐ Cố Vấn

Phạm Trung Bắc

Phó Giám đốc